Wpisz aby wyszukać

Aktualności

Czym jest ekspertyza dendrologiczna?

Podziel się

Rośliny stanowią integralną część naszego środowiska, wpływając na jakość powietrza, krajobraz oraz klimat. Z tego powodu ich odpowiednie zarządzanie i pielęgnacja jest niezwykle ważne. Ekspertyza dendrologiczna to jedna z metod, która pomaga w ochronie drzew i krzewów oraz zabezpiecza je przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi.

Czym jest ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza dendrologiczna w Gdyni to kompleksowa analiza drzew i krzewów, która ma na celu określenie ich stanu zdrowia oraz ocenę ryzyka związanego z ich obecnością na danym terenie. Jest to proces, który przeprowadzają wyspecjalizowani specjaliści w dziedzinie dendrologii. W ramach ekspertyzy oceniane są między innymi: stan zdrowia, stopień porażenia chorobami, zagrożenia ze strony szkodników, możliwość zachowania drzewa czy potrzeba jego usunięcia. Ekspertyza dendrologiczna jest przydatna w przypadku planowania nowych inwestycji na terenach zielonych, a także w przypadku podejmowania decyzji o likwidacji starych drzew

Jak przebiega ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza dendrologiczna składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie wizji terenowej, podczas której oceniany jest stan poszczególnych drzew i krzewów. Następnie przeprowadzana jest analiza dokumentacji, w tym planów zagospodarowania przestrzennego oraz mapy katastralne. Kolejnym etapem jest dokładna analiza stanu zdrowia oraz ocena ryzyka związanego z obecnością danego drzewa lub krzewu na danym terenie. Na końcu przygotowywany jest raport z ekspertyzy dendrologicznej, który zawiera podsumowanie wszystkich przeprowadzonych badań, wnioski oraz zalecenia dla inspektora nadzoru terenów zieleni. 

Inspektor nadzoru terenów zieleni w Gdańsku zobowiązany jest do dbania o każdy szczegół.  To osoba odpowiedzialna za zarządzanie terenami zielonymi w danej gminie lub miejscowości. To on odpowiada za planowanie prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz koordynację działań w tym zakresie. W przypadku, gdy w wyniku ekspertyzy dendrologicznej zostanie stwierdzone, że dany drzewo lub krzew wymaga interwencji, to właśnie inspektor nadzoru terenów zieleni jest odpowiedzialny za zaplanowanie prac pielęgnacyjnych lub usuwających.

Zostaw komentarz