Wpisz aby wyszukać

Aktualności

Wszystko, co warto wiedzieć o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu za śmierć w wypadku

Podziel się

Jak podaje minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk: – W 2021 doszło do ponad 22 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło 2212 osób, a 26 199 osób zostało rannych. Mimo stale modyfikowanych przepisów drogowych, remontów autostrad czy ulepszeń dotyczących bezpieczeństwa w samochodach, statystyki są bezlitosne. Warto zatem dowiedzieć się, czym jest zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć w wypadku.

Czym jest zadośćuczynienie za śmierć w wypadku i kto może je otrzymać?

Zadośćuczynienie za śmierć w wypadku w prawniczym języku jest to tzw. zadośćuczynienie za krzywdę. Polega ono na zrekompensowaniu krzywdy będącej następstwem zdarzenia drogowego. Komu przysługuje?

Najbliższym członkom rodziny zmarłego. Warto podkreślić, że za najbliższych członków rodziny uznaje się nie tylko dzieci czy żonę zmarłego, ale również inne osoby. Ocena tego, kto wchodzi w krąg najbliższych członków rodziny, pozostaje w gestii sądu. Sąd bierze pod uwagę charakter faktyczny i uwzględnia rzeczywiste relacje łączące zmarłego z osobą domagającą się zadośćuczynienia bądź odszkodowania za śmierć w wypadku.

Najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą się również starać o rentę. Pomoc ta będzie wypłacana na czas, w którym zmarły prawdopodobnie udzielałby im wsparcia finansowego. Przysługiwać im będzie również zadośćuczynienie za śmierć w wypadku, a także stosowne odszkodowanie za śmierć w wypadku, jeśli doszło do znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej.

Ustalenie kwoty za zadośćuczynienie za śmierć w wypadku

Zadośćuczynienie za śmierć w wypadku drogowym bliskiej osoby musi zostać ustalone indywidualnie dla każdego z poszkodowanych. Kwota ta będzie zależała m.in. od:

  • sytuacji życiowej poszkodowanego (czyli osoby najbliższej),
  • tego, czy i w jakim stopniu osoba zmarła przyczyniła się do wypadku (na przykład wtargnęła na jezdnię na czerwonym świetle),
  • stopnia krzywdy, jakiego poszkodowany doznał wskutek śmierci bliskiej osoby w wypadku. Sąd bierze pod uwagę np. wiek poszkodowanego, jego stopień samodzielności czy zdrowie psychiczne oraz fizyczne.

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Obok zadośćuczynienia, osoba poszkodowana w konsekwencji wypadku drogowego może starać się także o odszkodowanie. Komu takie odszkodowanie będzie przysługiwało? Przede wszystkim osobom, które poniosły szkody wskutek śmierci uczestnika zdarzenia drogowego, np.:

  • poniosły koszty związane z leczeniem uczestnika zdarzenia,
  • poniosły koszty w związku z pogrzebem uczestnika zdarzenia,
  • jeśli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny, poszkodowanymi będą również jego dzieci, w szczególnych przypadkach także żona lub była żona,
  • najbliższe osoby zmarłego, które wskutek jego śmierci doznały rozstroju zdrowia,
  • osoby, którym zmarły w sposób stały i dobrowolny dostarczał środków utrzymania.

Zgłoś się po pomoc prawną w sprawie zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć w wypadku

Potrzebujesz pomocy doświadczonego prawnika, który wywalczy dla Ciebie jak najbardziej korzystne warunki renty, zadośćuczynienia lub odszkodowania za śmierć w wypadku? Zgłoś się do kancelarii ZS Adwokaci z Bolesławca (zsadwokaci.pl), gdzie możesz liczyć nie tylko na fachową pomoc, ale również empatyczne, indywidualne podejście. Specjaliści chętnie rozwieją każdą Twoją wątpliwość i przeprowadzą Cię przez proces sądowy krok po kroku.

Zostaw komentarz