Wpisz aby wyszukać

Biznes i Finanse

Na czym polega model kontraktowej produkcji?

Podziel się

Produkcja kontraktowa to model współpracy oparty na outsourcingu produkcyjnym. Popularny na świecie, w Polsce również funkcjonuje już w postaci mocno zaawansowanej. Tego rodzaju współpraca umożliwia realizację produkcji na rzecz firmy, która nie posiada własnej hali produkcyjnej i pozostałych środków produkcji. Zawiera outsourcing produktu i zapewnia firmie zlecającej najwyższej klasy wiedzę techniczną oraz technologiczną.

Na czym polega produkcja kontraktowa?

Produkcja kontraktowa to model współpracy biznesowej. Jedna ze stron umowy znajduje na rynku drugą – producenta kontraktowego, do którego zwraca się z pomysłem na biznes, gotowym projektem lub formują produktu. Obie strony uzgadniają warunki współpracy  i producent kontraktowy przystępuje do realizacji kontraktu, czyli produkcji towaru, który powinien zostać oddany w określonym z góry terminie. Szczegóły kontraktu muszą zawierać dokładne wytyczne, adekwatne do możliwości producenta. Specyfika tego rodzaju modelu polega na tym, że producent kontraktowy zobowiązuje się na rzecz firmy dla której wykonuje zlecenie wyprodukować dany towar lub usługę w określonym czasie i po określonej cenie.

Zalety modelu produkcji kontraktowej

Model produkcji kontraktowej przynosi mnóstwo korzyści obu stronom. To rodzaj biznesu, który szczególnie upodobała sobie branża farmaceutyczna, gdzie producent wyrobów medycznych wykonuje na rzecz strony zlecającej produkty de facto masowego zainteresowania. Na uczestnictwo w takim modelu biznesowym bardzo często decydują się firmy nowe na rynku lub takie, które muszą zaprzestać z różnych względów swojej stałej produkcji a dysponują sprzętem i logistyką.

Najbardziej znaczącymi zaletami modelu kontraktowego, z punktu widzenia strony zlecającej, są:

  • poszerzenie wiedzy technicznej na temat procesu produkcyjnego danego produktu

  • ogląd procesu produkcji niejako z zewnątrz i tym samym lepsza perspektywa w wykrywaniu wszelkich ryzyk, jakie mogą pojawić się w trakcie współpracy

  • oszczędność kosztów poprzez zlecenie produkcji innej firmie, nieangażowanie własnych zasobów

  • maksymalizacja zysku poprzez oszczędność czasu i środków

  • producent kontraktowy, w zależności od ustaleń, może zaangażować się w cały proces, włącznie z logistyką dostaw

  • firma zlecająca może, chociaż nie musi, posiadać know how, producent kontraktowy specjalizujący się w danej dziedzinie posiada specjalistów danej branży i produktu

  • firmie zlecającej łatwiej w ten sposób zarządzać budżetem przedsięwzięcia

Model produkcji kontraktowej zawiera wiele opcji. Firma zlecająca produkcję może mieć wyłącznie na nią „pomysł” , nie posiadając jednocześnie żadnej wiedzy na temat procesu produkcyjnego. Producent kontraktowy może dysponować grupą specjalistów danej dziedziny, halą maszyn, pozostałymi  środkami produkcji w postaci magazynów, transportu, wiedzy technologicznej i logistycznej. Najważniejsze w tym biznesie jest właściwy dobór stron kontraktu i doprecyzowanie wszystkich warunków.

Zostaw komentarz