Wpisz aby wyszukać

Biznes i Finanse

Czym jest nadzór inwestorski?

Podziel się

Nadzór inwestorski to niezwykle istotny element realizacji każdej inwestycji budowlanej. Chociaż może wydawać się, że jest to jedynie biurokratyczna konieczność, w rzeczywistości odgrywa kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Źródła prawne definiują nadzór inwestorski jako „stałą opiekę właściciela nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego”. Jest to zatem pewien rodzaj gwarancji, że inwestycja zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi założeniami, a cały proces będzie przebiegać sprawnie i z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

Podstawowe zadania nadzoru inwestorskiego

1. Ocena projektu budowlanego: Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego rozpoczyna swoją pracę od analizy projektu budowlanego pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz normami technicznymi. Inspektor kontroluje dokumentację, sprawdza czy budynek spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz czy jest odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkowników.

2. Ustalenie harmonogramu prac: Nadzór inwestorski w Tomaszowie Mazowieckim wspólnie z wykonawcą ustala szczegółowy harmonogram prac budowlanych. Jest to niezbędne, aby móc na bieżąco kontrolować postęp prac oraz zyskać pewność, że prace będą realizowane zgodnie z założonymi terminami.

3. Kontrola jakości materiałów i robót: Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza jakość używanych materiałów oraz kontroluje wykonawstwo poszczególnych elementów budowy. Jest to istotne, aby mieć pewność, że budynek zostanie wykonany zgodnie z projektem oraz będzie spełniał wymogi stawiane przed obiektami budowlanymi.

4. Sprawdzanie bieżącego postępu prac: Podczas realizacji inwestycji, osoba odpowiedzialna za nadzór inwestorski regularnie sprawdza postęp prac. Umożliwia to wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości oraz podjęcie stosownych działań zaradczych. Jedną z firm, która oferuje usługę nadzoru inwestorskiego, jest firma projektowo-inżynierska CONSIL.

5. Rozpatrywanie wniosków o zmiany w projekcie: W trakcie trwania inwestycji może okazać się konieczne wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym. Tego rodzaju modyfikacje muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, który musi ocenić ich wpływ na całość przedsięwzięcia oraz ewentualne konsekwencje dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Zostaw komentarz