Wpisz aby wyszukać

Aktualności

Ekspertyza dendrologiczna – jak przebiega?

Podziel się

Ekspertyza dendrologiczna wykonywana jest w celu określenia stanu zdrowia drzewa. Na jej podstawie ustala się konkretne działania pielęgnacyjne oraz zabezpieczające. Zazwyczaj zleca się ją z uwagi na zły stan rośliny i niebezpieczeństwo jej niekontrolowanego upadku. Co może generować zarówno straty materialne, jak i stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi. Jak przebiega ta analiza i na czym polega? Wyjaśniamy.

Jak przebiega ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza dendrologiczna w Gdyni wykonywana jest przez rzeczoznawcę, który posiada kompleksową wiedzę z zakresu ochrony środowiska, a zwłaszcza biologii oraz leśnictwa. Podczas przeprowadzania oględzin wykorzystuje specjalistyczny sprzęt do bezinwazyjnego badania struktury wnętrza rośliny. Wykonuje także prostą ocenę wizualną oraz korzysta z nieskomplikowanych przyrządów, które pozwalają określić szczegółowe parametry drzewa.

Na koniec całego procesu przygotowuje raport, w którym umieszcza także dokumentację fotograficzną. Specjalista zamieszcza w nim także zalecenia dotyczące konkretnych działań. Zazwyczaj dotyczą one pielęgnacji oraz wykonania odpowiednich zabezpieczeń przed szkodliwą działalnością szkodników i warunków atmosferycznych, w tym silnego wiatru. W niektórych przypadkach raport może także sugerować wycięcie drzewa ze względu na duże ryzyko jego niekontrolowanego upadku.

Ekspertyzę dendrologiczną zleca się dość często w ramach innych, kompleksowych zadań. Firmy, które mają w swojej ofercie taką usługę, mogą także przygotowywać precyzyjne raporty ekologiczne BREEAM oceniające wartość konkretnej inwestycji pod kątem ekologii. Co okazuje się bardzo przydatne zwłaszcza dla developerów.

Co uwzględnia ekspertyza dendrologiczna?

W raporcie ekspertyzy dendrologicznej można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące między innymi bieżącego stanu zdrowia drzewa, jego gatunku, wieku, wysokości oraz wielkości, a także precyzyjne dane lokalizacyjne według parametrów GPS. Jeśli zostały przeprowadzone testy oraz badania obciążeniowe to ich wynik również znajdzie się w tej dokumentacji.

Zostaw komentarz