Wpisz aby wyszukać

Aktualności

Czym zajmuje się dział Human Resources?

Podziel się

Zasoby ludzkie (HR) to dział w organizacji, który jest odpowiedzialny za zarządzanie i nadzorowanie działań związanych z pracownikami. Jest również znany jako zarządzanie personelem lub administracja personelem. HR jest odpowiedzialny za rekrutację, rozmowy kwalifikacyjne, zatrudnianie, szkolenie i rozwój pracowników, zarządzanie świadczeniami pracowniczymi oraz zapewnienie zgodności z prawem pracy i przepisami.

Jakie są obowiązki działu kadr?

Podstawowym obowiązkiem działu kadr w tamach usług HR Gdańsk  jest zapewnienie sprawiedliwego i równego traktowania pracowników oraz przestrzeganie zasad i procedur organizacji. Obejmuje to udzielanie wskazówek dotyczących praw i obowiązków pracowników, egzekwowanie zasad i przepisów w miejscu pracy, prowadzenie dochodzeń w sprawie skarg dotyczących dyskryminacji lub nękania oraz rozwiązywanie konfliktów między pracownikami.

Dodatkowo, specjaliści HR są odpowiedzialni za administrowanie świadczeniami, takimi jak ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne, urlopy, zwolnienia chorobowe itp. oraz zarządzanie listą płac i innymi kwestiami finansowymi związanymi z wynagrodzeniami pracowników. HR odgrywa również ważną rolę w pomaganiu w rozwijaniu kultury organizacji poprzez tworzenie polityk promujących różnorodność, integrację, szacunek dla wszystkich osób i bezpieczne środowisko pracy.

Korzyści z dobrego zarządzania działem zasobów ludzkich

Posiadanie silnego działu HR może być korzystne dla organizacji na wiele sposobów. Specjaliści z Pomorskiej Platformy Pracy wskazują, że dobry dział HR może pomóc przyciągnąć i zatrzymać największe talenty poprzez zapewnienie konkurencyjnych wynagrodzeń i pakietów świadczeń. Dodatkowo, dobrze zarządzany dział HR może przyczynić się do zmniejszenia rotacji pracowników poprzez zapewnienie im możliwości szkolenia w celu rozwijania ich umiejętności i wiedzy.

Co więcej, dobry dział HR może pomóc w stworzeniu pozytywnego środowiska pracy poprzez zapewnienie, że wszyscy pracownicy są traktowani uczciwie i sprawiedliwie. Wreszcie, posiadanie skutecznego działu HR może pomóc organizacji zachować zgodność z prawem pracy i przepisami, zapewniając, że wszystkie zasady są aktualne i odpowiednio egzekwowane.

 

Zostaw komentarz