Wpisz aby wyszukać

Aktualności

Czy spadek można odrzucić?

Podziel się

Sprawa wydaje się być oczywista, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że z mocy prawa możliwe jest odrzucenie spadku. Dlaczego warto to wiedzieć? Czy takie działanie ma jakieś konsekwencje? Jeśli nurtują Cię te pytania, zapraszam do lektury niniejszego artykułu, w którym rozwiejemy wątpliwości dotyczące odrzucenia spadku.

Odrzucenie spadku – co to oznacza i kiedy można to zrobić?

Odrzucenie spadku w praktycznym kontekście oznacza zrzeczenie się prawa do dziedziczenia majątku po zmarłym. Może to być zarówno majątek rzeczywisty (nieruchomości, ruchomości), jak i prawa majątkowe (np. wierzytelności) oraz długi. Warto podkreślić, że dziedziczenie obejmuje całość majątku spadkodawcy – tj. zarówno aktywa, jak i pasywa. Polskie prawo dopuszcza możliwość odrzucenia spadku w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia postanowienia o nabyciu spadku przez sąd.

Dlaczego warto rozważyć odrzucenie spadku?

Kluczowym aspektem, który może wpłynąć na decyzję o odrzuceniu spadku, jest sytuacja majątkowa zmarłego. Jeśli spadkodawca zaciągnął liczne długi, które przewyższają wartość pozostałego majątku, przyjęcie spadku mogłoby przynieść odbiorcy więcej strat niż korzyści. Odrzucając spadek, chronimy się przed koniecznością pokrycia długów spadkodawcy z własnych środków.

Jak formalnie odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku nie zachodzi automatycznie – należy wyrazić swoją wolę w odpowiedniej formie. Istnieją dwa sposoby na to, aby formalnie odrzucić spadek. Pierwszym z nich jest złożenie oświadczenia w tej sprawie przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca otwarcia spadku. Drugą, mniej formalną metodą, jest złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego np. w kancelarii notarialnej w Opolu. W obu przypadkach istotne jest zachowanie terminu 6-miesięcznego od dnia ogłoszenia postanowienia sądowego o nabyciu spadku.

Czy można zmienić swoją decyzję?

Wyrażenie woli o odrzuceniu lub przyjęciu spadku ma charakter nieodwracalny – co oznacza, że raz podjęta decyzja nie może być zmieniona. Dlatego szczególnie ważne jest dogłębne zastanowienie się nad konsekwencjami takiego wyboru oraz skonsultowanie swojej sytuacji z radcą prawnym lub adwokatem, który pomoże ocenić potencjalne ryzyko oraz korzyści.

Zostaw komentarz