Wpisz aby wyszukać

Aktualności

Czy na pogrzebach katolickich możliwe jest wygłoszenie przemowy pożegnalnej od rodziny zmarłego?

Podziel się

Kwestia wygłaszania przemowy pożegnalnej podczas pogrzebu katolickiego może wywoływać pewne wątpliwości zarówno wśród rodziny, jak i duchowieństwa. Pogrzeb katolicki jest przede wszystkim uroczystością religijną. Jednak towarzyszące temu żal i wspomnienia bliskich sprawiają, że często chcą oni również wygłosić osobiste, serdeczne słowa pożegnania. Jak więc ten element wpisuje się w katolickie obrzędy pogrzebowe? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w dalszej części artykułu.

Mowa pogrzebowa na pogrzebach katolickich – tak czy nie?

Wydawać by się mogło, że mowa pogrzebowa jest nieodłącznym elementem każdej ceremonii pożegnalnej. W rzeczywistości jednak, zwyczaje i oczekiwania co do tego aspektu mogą różnić się w zależności od wyznania oraz tradycji lokalnych. W Kościele katolickim kwestia ta nie jest jednoznacznie uregulowana. Dokumenty kościelne nie zawierają bezpośredniej wzmianki na temat mów pogrzebowych wygłaszanych przez rodziny zmarłych. Z drugiej strony, nie ma również przepisu, który by jasno zabraniał takiego działania.

W praktyce wiele zależy od poszczególnej parafii oraz jej proboszcza. Część duchowieństwa jest bardziej otwarta na to, aby umożliwić krewnym i przyjaciołom zmarłego wygłoszenie pożegnalnych słów podczas uroczystości pogrzebowej. Inni zaś klerycy mogą być zdania, że miejsce i czas takiej przemowy powinno być inne niż podczas Mszy św. Warto zatem wcześniej skonsultować się z duchownym odpowiedzialnym za pogrzeb.

Kiedy jest najlepszy czas na wygłoszenie mowy pogrzebowej?

Jeśli duchowny prowadzący uroczystość pogrzebową wyrazi zgodę na to, aby jedna czy kilka osób wygłosiło pożegnanie pogrzebowe od rodziny, warto ustalić najbardziej odpowiedni moment dla tego rodzaju wypowiedzi. Choć nie ma jednoznacznie określonych ram, to jednak istnieją pewne wskazówki, które mogą pomóc w wyborze właściwego czasu.

Jednym z takich momentów może być przed rozpoczęciem Mszy Świętej, kiedy zgromadzeni w kościele czekają na przybycie trumny. Wtedy mowa pogrzebowa wprowadza uczestników w nastrój zadumy i refleksji nad życiem zmarłego. Po przemówieniu można przejść do właściwej części liturgicznej, która koncentruje się na aspektach duchowych i modlitewnych. Innym możliwym momentem jest czas bezpośrednio po zakończeniu Mszy św., jeszcze w kościele. Wówczas mowa pogrzebowa może stanowić swoiste zakończenie uroczystości, podkreślając jej charakter osobisty i rodzinnego pożegnania. W obu przypadkach warto jednak pamiętać o umiarze i długości przemowy, aby nie wydłużać nadmiernie czasu trwania całej ceremonii.

Zostaw komentarz