Wpisz aby wyszukać

Aktualności

Co powinien zawierać odpis aktu notarialnego?

Podziel się

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co dokładnie powinien zawierać odpis aktu notarialnego? Akt notarialny to jeden z najbardziej powszechnych dokumentów prawnych w Polsce, którego sporządzenie wymaga obecności notariusza. Zrozumienie, jakie informacje powinien zawierać taki dokument oraz jakie są różnice między oryginałem a odpisem, może okazać się kluczowe przy wielu transakcjach prawnych.

Podstawowe elementy aktu notarialnego

Akt notarialny musi zawierać niezbędne elementy określone przepisami prawa. Pierwszym z nich jest data i miejsce jego sporządzenia. Następnie powinien być wymieniony notariusz dokonujący czynności prawnej, wraz z informacją o kancelarii notarialnej, w której pracuje. Akt musi także podać dane stron uczestniczących w czynności prawnej, takie jak ich imiona, nazwiska oraz numery dowodów osobistych czy też PESEL. W tekście aktu notarialnego należy również precyzyjnie opisać przedmiot czynności prawnej oraz warunki tej czynności.

Rodzaje odpisów aktu notarialnego

Wyróżniamy dwa rodzaje odpisów aktu notarialnego w Krakowie – zupełny i wydruk komputerowy. Odpis zupełny jest sporządzony na papierze przez notariusza ręcznie lub za pomocą maszyny do pisania, natomiast wydruk komputerowy jest drukowany przez notariusza na specjalnym papierze zabezpieczonym. Oba rodzaje odpisów są równoważne i mają taką samą moc prawną jak oryginał aktu. Decydując się na wydanie odpisu, warto zastanowić się, który rodzaj będzie najbardziej odpowiedni w danej sytuacji, biorąc pod uwagę okoliczności oraz wymogi stawiane przez instytucje lub osoby, które będą go przyjmować.

Zastosowanie odpisów aktu notarialnego

Odpisy aktu notarialnego mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach prawa. Są one niezbędne przy załatwianiu wielu spraw urzędowych, takich jak rejestracja nieruchomości, spadek czy też transakcje kupna-sprzedaży. Odpis zupełny może być wymagany przez podmioty finansowe, takie jak banki czy instytucje kredytowe, w przypadku udzielania kredytów hipotecznych czy też pożyczek. Wydruk komputerowy, choć posiada taką samą moc prawną jak odpis zupełny, może nie być akceptowany przez niektóre instytucje, dlatego warto zwrócić uwagę na wymagania przedstawiane przez te podmioty.

Zostaw komentarz