Wpisz aby wyszukać

Aktualności

Co należy wiedzieć o kredycie we franku szwajcarskim?

Podziel się

Chcesz wziąć kredyt i zastanawiasz się czy lepszą opcję jest wzięcie kredytu we frankach szwajcarskich, czyli kredytu walutowego, czy  kredytu w złotówkach, czyli kredytu złotowego? Obecnie bardzo trudno jest wziąć kredyt walutowy jednak jeszcze kilkanaście lat temu udzielana ich w sposób masowy. 

Definicja kredytu

Według definicji kredyt to zobowiązanie które bank zgadza się pożyczyć Kredytobiorcy na określonych warunkach. Warunki te muszą zostać szczegółowo opisane w umowie kredytowej. Kredytobiorca zaś zobowiązuje się do przestrzegania warunków które zostały zawarte umowy kredytowej. 

 

W umowie kredytowej muszą być takie dane jak kwota kredytu, data spłaty kredytu, cele wydatkowania kredytu oraz oprocentowanie kredytu. Kredyt walutowy to kredyt który udzielany jest w walucie innej niż ta która obowiązuje w danym kraju. W Polsce kredyt walutowy to kredyt w walucie innej niż złoty Polski.

W jakiej walucie można dostać kredyt walutowy?

W Polsce kredyt walutowy można dostać w walucie takie jak:

  • Dolar amerykański
  • Funt brytyjski
  • Euro
  • Frank Szwajcarski

Należy pamiętać że po zmianach które weszły w życie bardzo ciężko jest uzyskać kredyt. I posiadają stały dochód w walucie kredytu. Niewielka liczba banku w oferuje obecnie kredyty walutowe.

Najnowsze informacje

Obecnie powszechnie wiadomo że ubiegłych latach banki masowo udzielały kredytów walutowych we franku szwajcarskim stosując niedozwolone zapisy w umowach kredytowych. Wielu Frankowiczów popadło bardzo duże kłopoty finansowe.

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na wszczęcie postępowania oraz dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Osoby te śledzą wpisy związane z tematem frankowicze najnowsze wiadomości. To cenne informacje które pomagają Frankowiczom zrozumieć swoją sytuację.

Zabezpieczenie kredytu walutowego

Obecnie o kredyt walutowy osoby które posiadają wstawię do kredytu. To pozwoli na zabezpieczenie regularnej i stałej obsługi kredytu przez kredytobiorcę. Dodatkowo zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest jego hipoteka czyli nieruchomość na którą został wzięty kredyt.

Dodatkowo bank może żądać dodatkowych zabezpieczeń takich jak ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie albo utraty pracy. Dodatkowo bank może wymagać zabezpieczenie w postaci poręczenia.

Zalety kredytu walutowego

Kredyty walutowe stały się bardzo popularne gdyż ich oprocentowanie jest z reguły niższe niż oprocentowanie kredytów złotowych. Tak samo w przypadku kredytu we franku szwajcarskim w którym oprocentowanie potrafi być dużo niższe niż oprocentowanie kredytu złotowego.

Przypadku osób które zarabiają w walucie kredytu zaletą jest również jego spłata. Osoby te nie muszą przewalutowywać pieniędzy bo spłacić swój kredyt. Pozwala to uniknąć kosztów spreadu walutowego.

Wady kredytu walutowego

Jedną z głównych VAT kredytów walutowych jest to że kredytobiorca musi mieć znacznie wyższy wkład własny niż w przypadku kredytu złotowego. Dodatkowo kredytobiorca musi posiadać o wiele wyższą zdolność kredytową niż w przypadku kredytów złotowych.

Ubiegłych latach dużą wannę było również to że kredytobiorca musiał przewalutowywać złotówki na frank szwajcarski aby móc dokonać spłaty kredytu. Dodatkowo istniało wtedy o wiele większe ryzyko że kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać kredytu walutowego. Wprowadzone zmiany przez Komisję Nadzoru Finansowego mają chronić zarówno kredytobiorców jak i banki i zapewnić im regularną i stałą obsługę kredytu. To odpowiedź na masowe udzielanie kredytów we frankach szwajcarskich.

Zostaw komentarz