Wpisz aby wyszukać

Aktualności

Bez jakich urządzeń w laboratorium praca jest niemożliwa?

Podziel się

Praca w laboratorium naukowym czy przemysłowym wymaga dostępu do nowoczesnych i niezawodnych urządzeń, które gwarantują wysoką jakość badań oraz precyzję wyników. Bez niektórych z nich nie byłoby możliwe przeprowadzenie niezbędnych analiz, stąd warto poznać te najbardziej podstawowe i niezbędne w każdym laboratorium. W artykule omówimy trzy kluczowe rodzaje urządzeń, które są nieodzowne dla prawidłowego funkcjonowania każdej placówki badawczej.

Niezastąpione mikroskopy

Mikroskopy to jedno z najważniejszych urządzeń laboratoryjnych, umożliwiających obserwację obiektów i struktur niewidocznych gołym okiem. Dzięki różnym technikom mikroskopii, takim jak mikroskopia optyczna, elektronowa czy konfokalna, możliwe jest badanie zarówno struktur biologicznych, jak i materiałów na poziomie mikro i nanostruktury. Mikroskopy są niezbędne w wielu dziedzinach nauki, takich jak biologia, medycyna, genetyka, materiałoznawstwo czy nanotechnologia. Dzięki nim naukowcy mogą analizować komórki, tkanki, powierzchnie materiałów czy nawet pojedyncze cząsteczki.

W laboratoriach, zwłaszcza biologicznych, medycznych czy farmaceutycznych, sterylność narzędzi, materiałów i próbek badawczych jest kluczowym elementem zapewniającym właściwą jakość badań. Dlatego też niezbędnymi urządzeniami laboratoryjnymi są autoklawy oraz inne urządzenia do sterylizacji, takie jak piekarniki z obiegiem gorącego powietrza czy promieniowanie UV. Autoklawy pozwalają na sterylizację narzędzi oraz innych materiałów za pomocą wysokociśnieniowej pary wodnej, co gwarantuje skuteczną eliminację bakterii, wirusów i grzybów.

Spektrofotometry i chromatografy – klucz do analizy chemicznej

W laboratoriach chemicznych oraz biochemicznych bardzo ważną rolę odgrywają spektrofotometry oraz chromatografy, które umożliwiają analizę składu chemicznego próbek oraz identyfikację i ilościowe określenie poszczególnych składników. Spektrofotometry działają na zasadzie pomiaru absorbancji lub emisji światła przez próbkę, co pozwala na uzyskanie informacji o jej składzie chemicznym oraz stężeniu poszczególnych substancji. Chromatografy, z kolei, separują poszczególne składniki mieszaniny na podstawie ich różnych właściwości, takich jak rozpuszczalność czy przewodnictwo jonowe, co umożliwia ich identyfikację oraz określenie stężenia.

Zostaw komentarz